Oceňování nemovitostí

Tržní oceňování lesa a zemědělských pozemků


Vypracováváme expertní TRŽNÍ OCENĚNÍ, neboli ceny obvyklé lesních pozemků s trvalými lesními porosty a zemědělských pozemků.

Oprávnění: Posudky vypracováváme na základě vázané živnosti "Oceňování majetku pro věci nemovité".

Pokud chcete znát tržní hodnotu lesního majetku, nebo zemědělského pozemku pro případný prodej, koupi či dědické řízení, neváhejte nás kontaktovat.

Prostřednictvím spolupracujícího soudního znalce zajištujeme znalecké posudky CENY ZJIŠTĚNÉ, neboli administrativní či úřední. Tyto posudky jsou určeny pro řízení před soudy, jinými státními orgány a dalšími orgány vykonávajícími veřejnou správu (podle občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu, zákona o správě daní a poplatků a dalších procesních předpisů).


Ceník ocenění

Orientační ceny administrativního a tržního ocenění lesů


Výměra Úřední ocenění Tržní ocenění
0,01 - 2,00 ha 2800 Kč vč. DPH 3000 vč. DPH
2,01 - 4,00 ha 4500.- Kč vč. DPH 4000.- Kč vč. DPH
4,01 + ha Dohodou Dohodou

  Pokud potřebujete zpracovat znalecký posudek ceny zjištěné (administrativní) pro majetkové daně a převody, nebo máte zájem o výpočet tržního ocenění pro stanovení prodejní ceny, nebo pro účely dědického řízení u notáře, využijte tento objednávkový formulář.


  Objednávka tržního ocenění lesa, zemědělského pozemku

 
   

  Po obdržení emailu s objednávkou Vás budeme obratem kontaktovat za účelem odsouhlasení ceny za zpracování posudku.