Lesnické poradenství

Poradenská činnost v oblasti správy a obhospodařování lesa


Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. nabízí poradenskou činnost v oboru lesního hospodářství a firemní ekonomiky. Je držitelem licence pro výkon činnosti Odborného lesního hospodáře, podle zákona č. 289/1995 Sb., O lesích; ve znění pozdějších předpisů, vydané magistrátem města České Budějovice pod č.j.: OOŽP/4253/2011/Mrš. a Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování Č.j : 100498/2011-MZE-16212..

Poradenské služby zajišťujeme zejména pro drobné majitele lesů. Organizujeme a provozujeme elektronickou aukci surového dříví na našem webovém portále aukcedrivi.cz. Dále nabízíme organizaci výběrových řízení pro podání nejnižší nabídky ceny nemovitostí, služeb, zásob a výrobků.


Zájmové oblasti poradenských služeb

Okruhy, ve kterých nabízíme poradenství:

 •   Zajištění odborné správy lesa prostřednictvím odborného lesního hospodáře
 •   Vypracování projektů lesnických činností – pěstební, těžební
 •   Vypracování výrobního a finančně ekonomického plánu lesnické výroby
 •   Vyřízení formalit a zajištění zalesňování zemědělských a ostatních půd
 •   Vyřizování dotací pro lesní činnosti
 •   Ekonomické zhodnocení potenciálu lesního majetku
 •   Údržba zeleně rostoucí mimo les, ošetřování chráněných stromů
 •   Příprava podkladů a zpracování žádostí o odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
 •   Stanovení etátu a ověření těžebních a produkčních možností lesních majetků.
 •   Finanční ocenění lesních majetků
 •   Zjištění zdrojů a potenciálních objemů dřevní biomasy jako alternativní zdroj energie
 •   Zpracování analýz trhu se dřívím, zajištění, nebo zprostředkování prodeje
 •   Zpracování odborných studií a posudků
 •   Provádění lesnického auditu - prověření odborné správnosti a ekonomické efektivnosti hospodaření
 •   Zhotovení poradenského projektu v oblastech - ekonomika lesní firmy, certifikační systémy v LH, trvale udržitelné hospodaření v lesích, zásady obnovy a výchovy lesa, pěstování a využití biomasy lesních dřevin, Užívání k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lesích
 •   Prognóza hospodaření - dle podrobného terénního šetření zpracujeme výhled hospodaření ve Vašem lese v horizontu x let.
 •   Ocenění lesa, při prodeji nebo koupi – znalecké, nebo tržní
 •   Kalkulace nákladů a výnosů z lesního majetku
 •   Zajištění transparentního prodeje dříví přes burzu, dynamické nákupní systémy (elektronické aukce)
 •   Zajištění prodeje, směny nebo nákupu lesa, rybníků, pozemků, budov apod.
 •   Organizace výběrových řízení na nákup zboží nebo služeb s cílem dosažení nejvýhodnějších podmínek, včetně zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách (zákon č.137/2006 Sb.)
 •   Poradenství účastníkům výběrových řízení do lesnických činností, vč. zpracování zadávací dokumentace dle zák. o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 •   Poskytování informací a analýz v oblasti využití lesní biomasy (technologie, lokalizace, logistika, finanční kalkulace, obchod)
 •   Internetový marketing - tvorba webů a webových aplikací, reklama, zviditelnění Vaši firmy, (poptávek, nabídek služeb, výrobků a zboží) v celosvětové internetové síti.